Przemysław PłaskowickiŁadnie wyglądający ludzik

strona domowa

Praca magisterska: Uprawnienia prawodawcze hetmanów polskich na tle wojskowości w okresie od XVI do XVIII w. opublikowana na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska.