Archiwa tagu: hostapd

Jak zrobiłem Access Pointa na Raspberry Pi zero

Zain­spi­ro­wa­ny Kodu­ją­cą Este­rąMali­no­wym Pi popeł­ni­łem za pomo­cą Rasper­ry Pi Zero mój wła­sny Access Point. Uży­łem do tego:

  1. Rasp­ber­ry Pi Zero
  2. Wave­sha­re USB Hub Hat
  3. Hat z wyświe­tla­czem OLED
  4. Modem USB LTE Huawei
  5. Kar­tę sie­cio­wą USB TP-Link
Czy­taj dalej