Bar­dzo daw­no temu popeł­ni­łem pra­cę magi­ster­ską zaty­tu­ło­wa­ną Upraw­nie­nia pra­wo­daw­cze het­ma­nów pol­skich na tle woj­sko­wo­ści w okre­sie od XVI do XVIII w. Po umiesz­cze­niu w Inter­ne­cie oka­za­ło się, że bywa ona komuś przy­dat­na więc nadal jest dostępna:

1. Wer­sja w pdf.
2. Inna wer­sja w pdf.

Plik źró­dło­wy chy­ba utra­ci­łem, więc lep­szej nie będzie.
Pra­ca magi­ster­ska jest udo­stęp­nio­na na licen­cji Cre­ati­ve Com­mons Uzna­nie autor­stwa 4.0 Mię­dzy­na­ro­do­we.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.